Ring oss på 070 - 202 88 83 eller skriv ett mail
Säkerhet

Vi har stor respekt för de krafter vi arbetar med och säkerheten kommer främst.


Arbeta säkert

Ett säkert utfört arbete är vår prioritet. Säkerheten är A och O.

Hur hanterar vi säkerhet?

Vårt dagliga arbete är riskfyllt där bergborrning och bergsprängning innebär olika typer av risker. Vi har de kunskaper och utbildningar som behövs för att bedriva ett säkert arbete. Du som kund ska kunna lita på att vi agerar och arbetar utifrån de risker som finns. Vi levererar alltid ett professionellt utfört arbete och har alla tillstånd som krävs för att bland annat transportera och hantera sprängämnen.

“Att arbeta säkert är ett måste. Vi har ansvar både gentemot arbetare och kunder”

Vi har tillstånd som sprängkort och sprängtillstånd. Våra förare har ARD-certifiering som behövs för att transportera explosiva varor och våra fordon är EXII klassade och godkända för transport av farlig och explosivt gods. Så tveka inte att kontakta oss för att få ett jobb utfört, det blir alltid tryggt och säkert gjort.

Följ oss i sociala medier!